Search:
Banner trang chủ
DTL là nhà cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp được thành lập vào tháng 7 năm 2001. DTL trở thành thành viên của Hệ thống RSM từ tháng 8 năm 2012.

DTL được thành lập bởi các kiểm toán viên công chứng và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã và đang hoạt động trong ngành kiểm toán và tư vấn ngay từ những ngày đầu khi những dịch vụ này mới được hình thành tại Việt Nam. Những lợi thế này cho phép DTL tập hợp được nguồn nhân lực hùng hậu có thể cung cấp các dịch vụ vừa phù hợp với đặc điểm của Việt Nam vừa theo các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu trên thế giới.
Sự kiện
6a6ef7b3-6fef-4026-940a-33eec5673922.jpg
Làm chủ Kỹ năng Hợp nhất Báo cáo Tài chính...Xem tiếp
cf7caa52-0776-4379-b3a8-f0bd5b28a64a.jpg
[Hà Nội] Cập nhật Thuế nhà thầu nước ngoài...Xem tiếp
669e321d-cafd-49b1-92c4-296f140cbc76.png
Cập nhật thay đổi thuế quan trọng năm 2012 & Kỹ năng Xử lý chênh lệch Thuế và Kế toán...Xem tiếp
ec989ce8-04e1-4c0f-98d3-08c243a8da78.png
Cập nhật Thuế NTNN & HĐ tránh đánh thuế 02 lần & Lập BC Lưu chuyển tiền tệ...Xem tiếp